środa, 31 grudnia 2014

Konspekt

Inspiracja: Nabuco, http://caeremonialeepiscoporum.blogspot.com/

1. Założenia

- pro publico bono.
- publikacja kolejnych części jako kolejne tomy e-booków (minimum format pdf)

2. Cel

- egzostywny komentarz do CE uwzględniający wszystkie możliwe komentarze, badania, tłumaczenia, etc.
- zebranie najważniejszych uwag historycznych i ceremonialnych do każdego rozdziału CE
- tłumaczenie na język polski (fragmenty u Nowowiejskiego)
- udostępnienie dawnych opracowań (ceremoniały np. Haegy, Martinucci, de Herdt etc.)

3. Kwestie do opracowania

- dekrety
- historia
- edycje
- tekst krytyczny (ostatni łaciński z uwzględnieniem i wytłumaczeniem zmian na przestrzeni wieków) wraz z najważniejszymi komentarzami (Nabuco, Gromier, de Herdt, Catalanus, Bourget + Hora Decima)
- opracowanie syntetyczne co ważniejszych kwestii (ubiór prałatów, tron pontyfikalny, faldystorium, osoby, przedmioty w ogóle, etc.)
- dekrety SCR dotyczące kwestii pontyfikalnych
- ilustracje, ryciny (osobno czy przy konkretnych rozdziałach CE?)

4. Dodatkowo

- opracowanie całościowej bibliografii (historia, ceremonie, komentarze, etc.)
- udostępnienie online wszystkiego co możliwe (edycje CE, komentarze, etc) = interaktywna bibliografia
- opracowanie kwestii reformy (praca komisji soborowej, reforma posoborowa + literatura)